تمام نوشته های برچسب

#معماری#معماری_ایرانی#ویلا#ویلادرشمال#خرید_ویلا#اصیل#ایران#شمال#خانه#فروش_ویلا#طراحی#خانه_درشمال#خرید#فروش#مسکن

تفاوت معماری ایرانی و خارجی

معماری اصیل ایران دارای ویژگیهای متنوعی است که در مقایسه با معماری کشورهای دیگر جهان از ارزشی بخصوص برخوردار است: زیرا ویژگیهایی چون طراحی مناسب، محاسبات دقیق، فرم درست پوشش، رعایت مسائل فنی و علمی در ساختمان، ایوانهای رفیع، ستونهای…

ادامه مطلب